Kłecko

Font Size

Cpanel

KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

19 grudnia 2016 r. Burmistrz Gminy Kłecko ogłosił konkursy na realizacje następujących zadań publicznych:

  1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
  5. Ekologia i ochrona zwierząt ora ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
  6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do składania ofert w terminie do 11 stycznia 2017 roku, do godz. 14-tej.

Szczegóły dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się tutaj.


     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21