Kłecko

Font Size

Cpanel

Ścieżka dydaktyczna nad Jeziorem Kłeckim

DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W POZNANIU NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

Ścieżka dydaktyczna nad Jeziorem Kłeckim

 

            W ramach promocji edukacji ekologicznej w gminie Kłecko, pracownicy urzędu złożyli wniosek o przyznanie dotacji na projekt pn.: Ścieżka dydaktyczna nad Jeziorem Kłeckim, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.

Przedsięwzięcie zlokalizowano wzdłuż drogi dojazdowej do Jeziora Kłeckiego i nad samą linią brzegową. Wybór miejsca, na którym stanęły tablice nie przysporzył problemu ponieważ tablice zamontowano na gruntach gminnych. Lokalizacja tablic związana jest również
z ruchem turystycznym w okresie od kwietnia do września, z nasileniem w okresie wakacyjnym, gdzie mieszkańcy gminy wypoczywają nad jeziorem korzystając
z wyznaczonego miejsca do kąpieli. Dodatkowo w sąsiedztwie jest wyznaczone miejsce do biwakowania z zapleczem sanitarnym. Chęć przekazania wiedzy o gatunkach flory i fauny żyjących na terenie gminy Kłecko przełożyła się na wybór miejsca, które odwiedzane jest przez liczne grono osób w szerokim przedziale wiekowym. Miejsce to ma również jeszcze jedną zaletę, gdyż łączy ono ze sobą dwa ekosystemy: wodny oraz pól i łąk.

Przygotowanie ścieżki dydaktycznej pn.: Ścieżka dydaktyczna nad Jeziorem Kłeckim przebiegało dwuetapowo. W pierwszej kolejności podjęto prace nad przygotowaniem części graficznej i opisowej wybranych gatunków roślin i zwierząt, które można spotkać w bliskim sąsiedztwie. Dodatkowo podzielono tablice tematycznie, 7szt. tablic jest związanych
ze środowiskiem lądowym, a kolejne 7szt. to środowisko wodne. Ostatnia tablica nr 15
to tablica interaktywna i przedstawia 9 gatunków drzew, gdzie z jednej strony mamy zdjęcie,
a z drugiej nazwę i opis.  Do części graficznej dodatkowo  przygotowane zostały plakaty
w ilości 20 szt. oraz ulotki w ilości 300 szt. celem promocji ścieżki dydaktycznej
w placówkach oświatowych gminy Kłecko. Druga część przygotowania ścieżki dydaktycznej polegała na zamontowaniu tablic w wyznaczonym miejscu.

Po zakończeniu prac montażowych tablic, nastąpiło otwarcie ścieżki dydaktycznej nad Jeziorem Kłeckim z  licznym udziałem zaproszonych dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kłecku (klasy 1-3 oraz grupy przedszkolne) i z Niepublicznego Przedszkola „Akademia Małego Odkrywcy” w Kłecku.

Podczas otwarcia została przecięta wstęga, a pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko przeprowadzili warsztaty. Dzieci otrzymały gadżety związane ze ścieżką oraz ulotki, które poza funkcją promocyjno-informacyjną zawierały kupon konkursowy, zachęcający do odwiedzenia ścieżki i rozwiązania zagadek.

Na realizację przedsięwzięcia przeznaczono łącznie kwotę 17 097,00 zł brutto, z czego 15 000,00 zł to kwota dotacji otrzymanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a pozostała kwota w wysokości 2 097,00 zł to środki własne gminy Kłecko. 

Celem projektu jest promocja bioróżnorodności gatunkowej roślin i zwierząt, które można spotkać w naturalnym środowisku pól i łąk oraz środowisku wodnym.

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21