Kłecko

Font Size

Cpanel

Termin przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt poddanych ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej


W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie w sprawie powołania rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt poddanych ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej, Burmistrz Gminy Kłecko uprzejmie informuje, że do piątku,
21 października 2016r.
w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko, przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt poddanych ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zabiegów nakazanych przez te organy, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i sprzętów podlegających oszacowaniu.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009r. nr 142 poz. 1161).

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:

1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub

2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, i

6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Kłecko, i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Z wnioskiem mogą wystąpić również:

1) sołtys, lub

2) izba rolnicza, lub

3) związek zawodowy rolników, lub

4) organizacja społeczno-zawodowa rolników, lub

5) izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub

6) grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania,

3) adres do korespondencji,

4) informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,

2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,

3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Szczegółowych informacji udziela Referat Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu  Miejskiego Gminy Kłecko pokój nr 6, piętro 1 lub telefonicznie pod nr: /61/ 427 01 25 wew. 206 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – czwartek od 7.00 do 15.00).

Załączniki:
Pobierz plik (oświadczenie 1 .pdf)oświadczenie 1 .pdf[ ]117 Kb
Pobierz plik (oświadczenie 2 .pdf)oświadczenie 2 .pdf[ ]255 Kb
Pobierz plik (wniosek.pdf)wniosek.pdf[ ]177 Kb

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21