Kłecko

Font Size

Cpanel

Absolutorium dla Burmistrza Kłecka jednogłośne

Rada Miejska w Kłecku jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi Adamowi Serwatce za wykonanie budżetu za 2015 rok.

XXII obrady Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbyły się w środę 29 czerwca. Radni w głosowaniu byli zgodni - jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Gminy Kłecko Adamowi Serwatce.

Absolutorium udzielane jest przez poszczególne organy samorządu każdego roku. To ważne, bo głosując za, radni decydują czy burmistrz prawidłowo realizuje powierzone mu zadania finansowe. Wykonanie budżetu za rok 2015 zostało przez radnych zaopiniowane pozytywnie.

Burmistrz podziękował radnym oraz pracownikom urzędu za ciężką pracę, zaangażowanie i dobrą realizację budżetu w 2015 roku. W szczególności skierował podziękowania dla pani Skarbnik Ireny Czajki za pieczę nad rozsądnym dysponowaniem budżetem gminy.

Monika Antkowiak

 

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21