Kłecko

Font Size

Cpanel

W hołdzie poległym za wolność Ojczyzny!

8 września odbyły się uroczystości związane z obchodami 79. rocznicy Obrony Cywilnej Kłecka. W przeddzień obchodów, tj. w piątek 7 września Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego Odkrywcy”, wspólnie z dyrekcją i przedszkolakami z ZSZP w Kłecku oraz Panem burmistrzem Adamem Serwatka złożyło kwiaty i znicze pod Tablicą pamiątkową i Pomnikiem Bohaterskich Obrońców Kłecka 1939.

Czytaj więcej: W hołdzie poległym za wolność Ojczyzny!

Ogłoszenie konkursu na dotację do wymiany źródeł ciepła

W związku z niewykorzystaniem w ramach pierwszego naboru wniosków środków finansowych przeznaczonych na udzielenie dotacji na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, obejmujące wymianę istniejącego systemu ogrzewania węglowego na zakup i montaż kotłów olejowych, kotłów gazowych, kotłów gazowo-olejowych, ogrzewania elektrycznego, wymiennika ciepła/węzła cieplnego i kotłów na paliwa stałe, Burmistrz Gminy Kłecko ogłosił w dniu 7 września 2018 roku  drugi nabór wniosków o dotację. W związku z krótkim terminem realizacji przedsięwzięć (realizacja przedsięwzięcia musi zakończyć się do 15 listopada 2018 roku), nabór wniosków będzie krótki.

Czytaj więcej: Ogłoszenie konkursu na dotację do wymiany źródeł ciepła

79. rocznica Obrony Cywilnej Kłecka

Pierwszego września 1939 roku, o świcie, padły strzały na Westerplatte. Tego samego dnia żołnierze Wermahtu weszli na ziemie Wielkopolski. Zagrożona otoczeniem Armia "Poznań" zmuszona była do pospiesznego wycofywania się na wschód i już 7 września opuściła teren Wielkopolski, osłaniana przez. bataliony Obrony Narodowej. Wraz z falą uciekinierów z zachodnich ziem Rzeczypospolitej, do Kłecka napływały informacje o okrucieństwie hitlerowskiego najeźdźcy. Kłecko zaczęło przygotowywać się do obrony. Powołano Komendanta Obrony Cywilnej Kłecka którym został Jan Lapis, zaś jego zastępcą Tadeusz Kutzner. Armia niemiecka do Kłecka zbliżyła się 8 września. Tego też dnia, nad Małą Wełną, doszło do pierwszej potyczki z Niemcami w trakcie której zginął 17-letni harcerz Sylwester Śliwiński. To pierwszy poległy obrońca Kłecka. 9 września Niemcy przełamali opór obrońców i weszli do miasta. Ludność spędzono na Rynek, mordując wiele osób. Zginęli m.in. dwaj kolejni harcerze Walerian i Stanisław Mężyńscy. Na Rynku odbyła się selekcja mieszkańców. Podejrzanych o udział w obronie podzielono na dwie grupy. Jedną grupę rozstrzelano jeszcze tego samego dnia nad brzegami Małej Wełny. Druga grupa została stracona 10 września na terenie miejskiej strzelnicy. Dowódców obrony aresztowano i rozstrzelano, prawdopodobnie w lasach pod Wągrowcem. W Gnieźnie rozstrzelany został tymczasowy burmistrz miasta ks. Maksymilian Koncewicz. Szacuje się,  że w trakcie wojny zginęło ponad trzystu mieszkańców Kłecka. W 1968 roku miasto Kłecko zostało odznaczone Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy.

 

Płoną dziś znicze w Kłecku: na grobie zamordowanych harcerzy, na strzelnicy, przy pomniku poległych i pomordowanych Obrońców Kłecka na kłeckim cmentarzu, w miejscu straceń 112 obrońców Kłecka przy Małej Wełnie, przy obeliskach w Brzozogaju i Bielawach, przy tablicy upamiętniającej zamordowaną nauczycielkę Celinę Grubównę-Handkiewicz w Charbowie, przy kapliczce w Dębnicy, przy domu parafialnym, gdzie mieściła się Komenda Obrony Cywilnej Kłecka.

 

Jutro, w 79 rocznicę wydarzeń obrony cywilnej Kłecka oddamy hołd bohaterom miasta podczas wspólnej modlitwy i uroczystości pod Pomnikiem Obrońców Kłecka.

 

Dopłaty do wymiany źródeł ciepła – dotacje przyznane!

W dniu 3 lipca 2018 roku Burmistrz Gminy Kłecko ogłosił nabór wniosków o dotację na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, obejmujące wymianę istniejącego systemu ogrzewania węglowego na zakup i montaż kotłów olejowych, kotłów gazowych, kotłów gazowo-olejowych, ogrzewania elektrycznego, wymiennika ciepła/węzła cieplnego i kotłów na paliwa stałe.

Wnioski należało składać od 13.07.2018 r. do 03.08.2018 r. W tym czasie do Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko wpłynęły łącznie 34 wnioski, w tym 23 na zakup i montaż kotłów gazowych i 11 wniosków na wymianę źródeł ogrzewania węglowego na inne niż gazowe źródła ciepła.

Po rozpatrzeniu wniosków przyznano 12 dotacji celowych na zakup i montaż kotłów gazowych o łącznej kwocie 30 000 zł oraz 4 dotacje na wymianę źródeł ogrzewania węglowego na inne niż gazowe źródła ciepła w kwocie 8 000 zł.

Umowy na dofinansowanie zadania zostały podpisane 23 sierpnia 2018 r. oraz 6 września 2018 r.

W najbliższym czasie, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na udzielenie dotacji zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków o dotację na wymianę istniejącego systemu ogrzewania węglowego na bardziej ekologiczne. W związku z krótkim terminem, do którego trzeba zakończyć realizację przedsięwzięć wymiany starych pieców – tj. do 15 listopada, termin składania wniosków o dotację będzie krótki, dlatego prosimy osoby zainteresowane o dokładność przy kompletowaniu dokumentacji.

Dopłaty do wymiany źródeł ciepła – dotacje przyznane!

W dniu 3 lipca 2018 roku Burmistrz Gminy Kłecko ogłosił nabór wniosków o dotację na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, obejmujące wymianę istniejącego systemu ogrzewania węglowego na zakup i montaż kotłów olejowych, kotłów gazowych, kotłów gazowo-olejowych, ogrzewania elektrycznego, wymiennika ciepła/węzła cieplnego i kotłów na paliwa stałe.

Wnioski należało składać od 13.07.2018 r. do 03.08.2018 r. W tym czasie do Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko wpłynęły łącznie 34 wnioski, w tym 23 na zakup i montaż kotłów gazowych i 11 wniosków na wymianę źródeł ogrzewania węglowego na inne niż gazowe źródła ciepła.

Po rozpatrzeniu wniosków przyznano 12 dotacji celowych na zakup i montaż kotłów gazowych o łącznej kwocie 30 000 zł oraz 4 dotacje na wymianę źródeł ogrzewania węglowego na inne niż gazowe źródła ciepła w kwocie 8 000 zł.

Umowy na dofinansowanie zadania zostały podpisane 23 sierpnia 2018 r. oraz 6 września 2018 r.

W najbliższym czasie, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na udzielenie dotacji zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków o dotację na wymianę istniejącego systemu ogrzewania węglowego na bardziej ekologiczne. W związku z krótkim terminem, do którego trzeba zakończyć realizację przedsięwzięć wymiany starych pieców – tj. do 15 listopada, termin składania wniosków o dotację będzie krótki, dlatego prosimy osoby zainteresowane o dokładność przy kompletowaniu dokumentacji.

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21