Kłecko

Font Size

Cpanel

Przejazd przez most na rzece Mała Wełna – informacja z dnia 18 maja 2018 roku

Informujemy, że w związku z rozgrywanymi meczami piłkarskimi w ramach WZPN, które odbędą się na Stadionie Miejskim w Kłecku, Gmina nie udostępni przejazdu przez teren Stadionu Miejskiego w następujących terminach:

- sobota 19 maja, w godz. 17.00 – 19.30;

- niedziela 20 maja, w godz. 9.30 – 13.15;

- wtorek 22 maja, w godz. 17.30 – 20.15.

Ministerstwo uspokaja przedsiębiorców

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.

Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami a zatem w dniu, wbrew doniesieniem medialnym, nie zostaną wykreślony "setki tysięcy" przedsiębiorców. Wykreśleniu będą podlegać te wpisy, które nie umożliwiają identyfikacji przedsiębiorcy. Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Nierzadko zawierają szczątkowe dane (np. tylko imię i nazwisko). Wpisy te od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji.

Czytaj więcej: Ministerstwo uspokaja przedsiębiorców

Przedsiębiorco, czy twój wpis do CEIDG zawiera numer PESEL?

19 maja 2018r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów o numer PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1893)
w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zawiera numeru PESEL przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie
2 lat od dnia wejścia w życie cytowanej ustawy.

Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa zatem 19 maja 2018r.

Niewykonanie tego obowiązku będzie skutkowało automatycznym wykreśleniem przedsiębiorcy przez system CEIDG.

Informacja o pogrzebie

Z żalem informujemy, że dnia 15.05.2018 zmarł podinsp. Adam Mendala – funkcjonariusz Policji od 01.03.1991 do 31.01.2012. Od roku 1993 funkcjonariusz Sekcji d/w z Przestępczością Gospodarczą. Od 1998 roku Naczelnik Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie. Od 01.04.2006 roku Komendant Komisariatu Policji w Kłecku. W 2005 roku uhonorowany brązowym krzyżem za zasługi, a w 2011 odznaczony srebrnym medalem za długoletnią służbę.    

Ponadto artysta, aktywny uczestnik wielu plenerów malarskich. Autor wystaw indywidualnych i zbiorowych. Członek Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP oraz Związku Artystów Plastyków w Pile.

Pogrzeb odbędzie się dnia 17.05.2018 o godzinie 13:00  na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Witkowskiej w Gnieźnie.

Uwaga – utrudnienia w ruchu drogowym.

Urząd Miejski Gminy Kłecko informuje mieszkańców i użytkowników dróg gminnych na terenie miasta, o utrudnieniach jakie wystąpią na ul. Armii Poznań, Słonecznej i Ogrodowej w Kłecku w związku z realizowanym remontem ulic. Od dnia 18 maja rozpocznie się remont nawierzchni asfaltowych dróg. W pierwszej kolejności wykonawca robót przystąpi do sfrezowania istniejącej nawierzchni. Praca sprzętu wykonującego tą czynność, odbywać się będzie bez wstrzymania ruchu na ww. ulicach. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w przejeździe na odcinku od ul. Czerniejewskiej, Gnieźnieńskiej do Dworcowej. Po dniu 21 maja wykonawca robót, planuje ułożenie nowej nawierzchni drogowej, co wiązać się będzie z czasowym wstrzymaniem ruchu na wspomnianych powyżej ulicach. Kierowców prosimy o uszanowanie znaków tymczasowej organizacji ruchu oraz słuchania się poleceń osób kierujących ruchem, podczas wykonywania robót drogowych.

Przejazd przez rzekę Mała Wełna – informacja z dnia 14 maja 2018 roku

Gmina Kłecko informuje, że od dnia 14 maja 2018 roku udostępniony zostaje przejazd dla pojazdów do 3,5 t przez teren Stadionu Miejskiego dla mieszkańców gminy.

Gmina przypomina, że przejeżdżając przez teren realizowanej inwestycji, kierowcy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia przejazdu przez teren Stadionu Miejskiego w godzinach nocnych (tj. 24.00 – 5.00), podczas imprez sportowych na Stadionie oraz w czasie wykonywania koniecznych prac konserwacyjnych.

Informacje o braku możliwości przejazdu przez Stadion Gmina będzie publikować na stronie internetowej www.klecko.pl oraz na profilu na portalu społecznościowym Facebook na bieżąco.

     

  POGOTOWIE PRZEMOCY W RODZINIE   GOSPODARKA ODPADAMI

CEIDG DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT z gm. Kłecko

Galeria

fot okl 1
fot okl 4
fot-09
fot01
fot02
fot03
fot04
skwer przy mgok
str2-a
1/9 
start stop bwd fwd

Odwiedza nas 97 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2011 Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62 - 270 Kłecko, tel. 61 427 01 25,  fax 61 427 02 21